Apie festivalį

„Jauna muzika“ – kasmet rengiamas festivalis, orientuotas į garso menininkus ir eksperimentinės muzikos kūrėjus.

„Jauna muzika“ – vienas seniausių festivalių Lietuvoje, jis pirmąsyk organizuotas 1992 metais. Per tris dešimtmečius kito ir šio renginio koncepcija, ir pavadinimas, dabar šis festivalis orientuotas į garso menininkus ir eksperimentinės muzikos kūrėjus.

Apie festivalį

Programa

„Kūrybiškumas įmanomas ten, kur aktyviai dalyvauja žmogaus intelektas.“

Šių metų festivalio tema – genezė – pasirinkta vadovaujantis šia britų rašytojo Keno Robinsono mintimi. Renginio siekis – atskleisti kūrybos, kūrybiškumo ir viso kūrybinio proceso prasmes, pabrėžiant, jog kūrybiškumas visuomet įveikia įprastas normas ir nepajudinamą žinojimą. Kūryba prasideda per eksperimentą ir sąveiką su pasauliu, jis glaudžiai susijęs su aplinka ir kontekstais. Kūrybinio proceso rezultatai gali atspindėti, kontempliuoti, prognozuoti ir suteikti prasmę visam tam, su kuo susiduria menininkas.

Festivalio dienomis bus mėginama atspindėti visą kūrybos kelią: inspiracijas, sąsajas, procesą, transformacijas ir tikėtinus rezultatus.