28 Bal. | 14:00

LIVE SPACE #3 Baigiamieji tarptautinio kūrybinio seminaro koncertai

Vieta: Sodas 2123 (Vitebsko g. 21)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koordinuojamas projektas „Live Space“ – tai tarptautinis kūrybinis seminaras, kuriame, atsižvelgiant į besikeičiančios visuomenės poreikius, mokomi elektroninės ir elektroakustinės muzikos kūrėjai bei atlikėjai. Svarbiausias projekto tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių, kad jie gebėtų įvairių parametrų trimačio garso erdvėse kurti ir demonstruoti elektroakustinę muziką. Modeliuojant meninius projektus akcentuojamas darbas kartu su kitais kūrėjais, gilinamasi į vaidmenis, kurių imasi muzikantas prisidėdamas prie kultūros lauko ir visuomenės plėtros.

Struktūros požiūriu „Live Space“ – tai atvira erdvė, kurioje kartu dirba skirtingus meninės saviraiškos būdus pasirinkusios kūrybiškos asmenybės. Taip siekiama vienoje vietoje sutelkti elektroninės ir elektroakustinės muzikos kūrėjų sukauptas įvairaus pobūdžio žinias bei patirtį. Projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studentai Vilniuje praleidžia aštuonias dienas. Šis laikas išnaudojamas mokymuisi per praktiką, kūrybai ir jos pristatymui įvairiose patalpose, tad akustikos ir erdvės sąlygos kaskart vis kitokios. Tikimasi, kad studentai kurs drauge su kolegomis ir vėliau kartu pristatys kūrybos rezultatus.

Šiais metais „Live Space“ dalyvauja Danijos karališkoji muzikos akademija, Estijos muzikos ir teatro akademija, Helsinkio menų universiteto Sibelijaus akademija, Oulu taikomųjų mokslų universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Norvegijos muzikos akademija, Bergeno universiteto Griego muzikos akademija, Geteborgo universiteto Muzikos ir teatro akademija, Malmės muzikos akademija.

Balandžio 27 ir 28 dienomis „Live Space“ koncertuose bus pristatyti šio seminaro dienomis sukurti projektai. Pasirinktos penkios skirtingos erdvės, tad kiekvienas pasirodymas bus vis kitoks. O po koncertų su kolegomis, dėstytojais ir klausytojais bus proga viską aptarti.

Programa:

Valerio Galadini (IT/EE), Elias von Proschek (SE), Matas Samulionis (LT)

Dėstytojai / Supervised by Hans-Gunter Lock (Estonian Academy of Music and Theatre), Kristaps Pukitis (Dirty Deal Audio)

"Sonotactility" yra akusmatinis projektas su gyvo atlikimo elementais, pagrįstas Vilniaus garsovaizdžio lauko įrašais, atliekamas su Dirty Deal Audio ambisoniniu kupolu.